Tietosuojaseloste

Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio.

Rekisterinpitäjä
Keski – Suomen pehmomiekkailijat ry

Tietosuoja asioista vastaava yhteyshenkilö
Niko Sammalisto
niko.sammalisto@gmail.com 050-4137737

Henkilötieto rekistereiden nimet

Jäsenrekisteri, Osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain miekkailu harrastukseen liittyvän tiedottamisen ja yhteydenpidon yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää pehmomiekkailun tiedotuskanavaa sähköpostilistan muodossa, jotta kiinnostuneet luonnolliset henkilöt, eli harrastajat ja näiden huoltajat tiedostaisivat muutokset yhdistyksen toiminnassa, sekä saisivat tiedon tapahtumista. Aktiivisesti harjoituksiin osallistuvien tietoja käytetään tarvittaessa vakuutuksen hankkimiseen vuoron osallistujille.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröitävältä itseltään.

Henkilötietoja kerätään sekä osallistuvilta luonnollisilta henkilöiltä, että alaikäisten kohdalla näiden huoltajilta. Tiedot voi täyttää lomakkeelle, jolloin ne ovat vain yhdistyksen kansiossa, tai internetissä, jolloin ne ovat vain internetissä yhdistyksen jäsenrekisterin yhteydessä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Emme voi vastata googlen palvelussa olevan jäsenrekisterin tietojen sijainnista, mutta mikäli haluaa varmistaa etteivät tiedot päädy Eu: tai euroopan talousalueen ulkopuolelle, kannattaa täyttää tiedot paperi lomakkeelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Tietojen säilytysaika

Yhdistyksen jäsenten tietoja säilytetään niin kauan kuin jäsen ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä tai yhdistys puretaan. Lasten ja nuorten miekkailu vuorolle osallistuminen ei yksin muodosta jäsenyyttä, jota voi hakea erikseen. Lasten ja nuorten miekkailu vuoron tietoja säilytetään sen harrastus kauden loppuun (eli korkeintaan vuoden), jolloin osallistuja
on viimeksi ollut aktiivinen, ellei muuta aktiivisuutta yhdistyksen suuntaan ilmene. Tiedot poistetaan pyydettäessä välittömästi.

Henkilötietojen suojaus

Tiedot on sijoitettu kansioon kulloisenkin puheenjohtajan haltuun ja internetissä sijaitsevat tiedot ovat google.docs muodossa taulukkona, googlen pilvipalvelu alustalla.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

 • saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojen käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihin
 • tietojen oikaisemiseen
 • tulla unohdetuksi, eli tietojen poistaminen
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • vastustaa käsittelyä
 • vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä, profilointi mukaan luettuna
 • käsiteltävät henkilötietoryhmät
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille yritys on luovuttanut henkilötietoja tai joille tietoja on tarkoitus luovuttaa
 • mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos säilytysaikaa ei voi ilmoittaa, tämän ajan määrittämiskriteerit
 • kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot, jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä
 • ilmoitus henkilötiedon siirtoa EU:n ulkopuolelle koskevista asianmukaisista toimista
 • automaattisen päätöksenteon (mukaan lukien profiloinnin) olemassaolo, keskeiset tiedot tietojen käsittelyyn liittyvästä logiikasta sekä käsittelyn merkittävyydestä ja mahdollisista seurauksista rekisteröidyille.
 • pyytää rekisterinpitäjältä häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • oikeus pyytää tietosuojaseloste rekisterissä olevista tiedoistaan

Kaikki oikeudet löytyvät tarkemmin Euroopan unionin virallisesta lehdestä:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Lisätietoja rekisteristä saa yhdistyksen puheenjohtajalta